Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Žilina - Extrapolácie 2017 - 
Space intentionally left blank
Extrapolácie 2017 25. 9. - 31. 10. 2017
25. 9. - 31. 10. 2017
Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Žilina - Extrapolácie 2017 -
Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Žilina - Extrapolácie 2017 -

PROGRAM

Vstup na výstavu je bezplatný.
3. 10. – 27. 10.
v pracovné dni
8.00 – 16.00
Súbežná výstava Minulosť a súčasnosť ICT v ŽSK
Nad výstavou prevzal záštitu predseda Žilinského samosprávneho kraja Ing. Juraj Blanár.
V utorok 3. 10. 2017 o 10.00 Výstavu "Minulosť a súčasnosť ICT v ŽSK" oficiálne otvoril v zastúpení predsedu Žilinského samosprávneho kraja Ing. Juraja Blanára jeho podpredseda Ing. Jozef Štrba. Na výstave je predstavených 18 posterov formátu A0, na ktorých je zachytená história pôsobenia Výskumného ústavu výpočtovej techniky v Žiline a jeho príspevok k rozvoju výpočtovej techniky v Československu. Na ďalších posteroch je zachytené pôsobenie Žilinskej univerzity v oblasti informačných a komunikačných technológií, a tiež výsledky súčasnej práce spoločností IPESOFT a CONTAL v týchto oblastiach.
V ôsmich samostatných vitrínach je vystavených viac ako 50 dochovaných historických artefaktov – súčastí technických prostriedkov vyvinutých vo Výskumnom ústave výpočtovej techniky v Žiline a vyrábaných v slovenských výrobných podnikoch. K najzaujímavejším asi patria: originálny otvorený procesorový rošt počítača SM 4-20 plne osadený doskami, podobne originálny otvorený rošt personálneho počíta PP 04 plne osadný doskami, ako aj vonkajšími pamäťami na báze pružných a pevných diskov, ktorý mal pridelenú šifru CM 1913, a aj kompaktný videoterminál CM 7202 M.2. K rozmerovo menším počítačovým prostriedkom patria vystavené personálne počítače PP 01 a PP 01.16. Zaslúžilú pozornosť však budia aj ďalšie vystavené artefakty ako komunikačné moduly pre pripojenie počítačov rôznych typov do spoločných lokálnych počítačových sietí na báze štandardu ILPS, ako aj polozákaznícke integrované obvody typu HP 200 a HP 1000, ktoré boli vyvinuté vo VÚVT Žilina a vyrábané v podniku TESLA Rožnov pod Radhoštěm..
Výstavu je možné navštíviť do 13. 10. 2017. V prípade záujmu sa uvažuje o jej predĺžení až do 27. 10. 2017.
Ing. Milan Gábik, <vuvt-zilina> združenie
Miesto: budova Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, Žilina
Kontakt: tepy[at]orangemail.sk
Organizátori:
  <vuvt-zilina> združenie
organizátori a partneri
mediálni partneri