Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Žilina - Extrapolácie 2017 - 
Space intentionally left blank
Extrapolácie 2017 25. 9. - 31. 10. 2017
25. 9. - 31. 10. 2017
Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Žilina - Extrapolácie 2017 -
Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Žilina - Extrapolácie 2017 -

PROGRAM

Vstup na podujatia je bezplatný.
28. 9.
17.00
Beseda s bývalými a súčasnými učiteľmi informatiky a programovania
Pri príležitosti blížiacich sa osláv 95. výročia založenia Gymnázia Pavla Horova jej bývalí a súčasní vyučujúci programovania a informatiky budú spomínať na uplynulé štyri dekády búrlivého rozvoja výpočtovej techniky a na to, ako sa tieto zmeny premietali do vzdelávacej praxe. Od vzniku prvej programátorskej triedy uplynulo už neuveriteľných 42 rokov. Bude sa rozprávať o minulosti, súčasnosti a smerovaní vo vyučovaní informatiky. Besedu budú moderovať dvaja moderátori a sprevádzať ju bude mládežnícka hudobná skupina. Beseda je určená pre žiakov školy ako aj pre širokú verejnosť.
Pozvánka je tu.
RNDr. Mária Spišáková, Gymnázium Pavla Horova, Michalovce
Miesto: Zemplínske osvetové stredisko, Gorkého 1, Michalovce
Počet účastníkov: 100 – 150
Kontakt: spisakov[at]gphmi.sk
4. 10.
14.00 – 16.30
Popoludnie s informatikou
V rámci Klubu učiteľov informatiky pripravujeme 3 krátke prednášky zamerané na vzdelávanie učiteľov a študentov: - Tvorba inovatívnych metodík výučby informatiky v národnom projekte IT akadémia,
- Aspekty motivácie dievčat pre oblasť IT,
- Edukačná robotika v neformálnom vzdelávaní.
V druhej časti si pripomenieme 50. výročie založenia Výpočtového strediska na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ a jeho veľký význam pri formovaní informatiky na UPJŠ.
Klub učiteľov informatiky a populárno-vedecká prednáška.
Pozvánka je tu.
doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., Mgr. Ľudovít Hvizdoš, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Miesto: Historická aula Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Šrobárova 2, Košice
Počet účastníkov: 50
Kontakt: gabriela.andrejkova[at]upjs.sk, ludovit.hvizdos[at]upjs.sk
19. 10.
od 16.00 – 18.00
prednáška: Vzdelávanie v oblasti informačných technológií – súčasnosť a budúcnosť
Po prednáške bude prezentácia niektorých významných študentských prác a diskusia. Záverom akcie prehliadka niektorých informatických laboratórií KPI a výstavka počítačov v Ústave výpočtovej techniky TU v Košiciach.
doc. Ing. Jaroslav Porubän, CSc., Katedra počítačov a informatiky FEI TU v Košiciach
Organizátori: Katedra počítačov a informatiky a Slovenská spoločnosť aplikovanej kybernetiky a informatiky
Miesto: Univerzitná knižnica Technickej univerzity, Němcovej 7, Košice
Kontakt: Milan.Sujansky[at]tuke.sk – podrobnejšie a prihlásenie účasti na https://kpi.fei.tuke.sk/sk/extrapolacie-2017
ZMENA!
Z technických príčin je termín presunutý na
26. 10. 2017 o 15.10 hod., FEI TUKE, Letná 9, poslucháreň P25.
Organizátori:
  • Katedra počítačov a informatiky, Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach
  • Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jožefa Šafárika v Košiciach
  • Slovenská spoločnosť aplikovanej kybernetiky a informatiky
organizátori a partneri
mediálni partneri