Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Žilina - Extrapolácie 2017 - 
Space intentionally left blank
Extrapolácie 2017 25. 9. - 31. 10. 2017
25. 9. - 31. 10. 2017
Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Žilina - Extrapolácie 2017 -
Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Žilina - Extrapolácie 2017 -

PROGRAM

Vstup na podujatia je bezplatný.
2. 10. – 31. 10.
utorok a štvrtok
10.00 – 13.00
14.00 – 18.00
Výstava počítačov – od počítadla po smartfón
Určené pre učiteľov a študentov stredných škôl a širokú verejnosť.
doc. Ing. Martin Šperka, PhD., Stála výstava dejín výpočtovej techniky na Slovensku, Výpočtové stredisko SAV
Miesto: Priestory Stálej výstavy dejín výpočtovej techniky na Slovensku, Dúbravská cesta 9, Bratislava
Počet účastníkov: max. 20 (nie je nutné ohlásiť sa vopred)
Kontakt: martin.sperka[at]savba.sk
18. 10.
17.00
Prednáška Lego Robot a súťaž First Lego League – www.fll.sk
Ukážka Lego robotov a informácie o súťaži First Lego League Fakulta informatiky PEVŠ je jedným z usporiadateľov regionálnych súťaží FLL na Slovensku. Dňa 11. 1. 2018 usporiada súťaž pre 9- až 16-ročných už po druhý raz (uzávierka prihlášok je 13. 10. 2017).
Ing. Juraj Štefanovič, PhD., Fakulta informatiky, Paneurópska vysoká škola v Bratislave
Miesto: Fakulta informatiky, Paneurópska vysoká škola, Tematínska 10, Bratislava-Petržalka
Kontakt: juraj.stefanovic[at]paneurouni.com
24. 10.
13.00 – 18.00
25. 10.
12.00 – 14.00
Workshop Čav sav!
Pozvané prednášky – výskumníci z AV ČR a SAV. Podujatie bude možné sledovať naživo na internete. Videokonferenčne budú pripojené spoluorganizujúce pracoviská v Banskej Bystrici a Košiciach.
Program
Miesto: Výpočtové stredisko SAV, Bratislava, telekonferenčná miestnosť
Počet účastníkov: 20 + online prepojenie
Kontakt: budinska[at]savba.sk, jana.beckova[at]savba.sk
Záznam z podujatia
25. 10.
9.30 – 11.30
Panelová diskusia Ako ďalej v informatike. Problémy a možné riešenia.
Program
Pozvaní hostia. Podujatie bude možné sledovať naživo na internete. Videokonferenčne budú pripojené spoluorganizujúce pracoviská v Banskej Bystrici a Košiciach.
Miesto: Výpočtové stredisko SAV, Bratislava, telekonferenčná miestnosť
Počet účastníkov: 20 + online prepojenie
Kontakt: budinska[at]savba.sk, jana.beckova[at]savba.sk
Záznam z podujatia
po dohode so školou
Prednáška Ako ďalej v informatike. Problémy a možné riešenia.
Informatika na Matematickom ústave SAV. Plus predstava o rozvoji a potrebách informatiky na Slovensku, z hľadiska rozvoja vedy a výučby. Kontrast so súčasným stavom. Máme riešenie?
doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc., Matematický ústav SAV
Miesto: Spojená škola Novohradská, Gymnázium Jura Hronca, Bratislava
Kontakt: karol.nemoga[at]mat.savba.sk
Organizátori:
  • Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
  • Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
  • Matematický ústav Slovenskej akadémie vied
  • Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave – Ústav automobilovej mechatroniky
  • Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
  • Fakulta matematiky fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave
  • Fakulta informatiky Paneurópskej vysokej školy
organizátori a partneri
mediálni partneri