Space intentionally left blank
Extrapolácie 2019 16. 9. – 22. 11. 2019
16. 9. – 22. 11. 2019

PROGRAM

Verejné akcie   < a href="/keneverjne.php">Neverejné akcie   Konferencie  

Hlavná konferencia

Menu

Verejné akcie

Ak nie je uvedené inak, vstup na podujatia je bezplatný.
26. 9.
15.00
Otvorenie výstavy výpočtovej techniky Extrapolácie 2019 / vernisáž
Miesto: Slovenské technické múzeum, Hlavná 88, Košice

VÝSTAVA PREDĹŽENÁ DO 15. 1. 2020

26. 9. – 22. 11.
podľa otváracích
hodín múzea
Výstava výpočtovej techniky Extrapolácie 2019
Miesto: Slovenské technické múzeum, Hlavná 88, Košice
Web stránka múzea: http://www.stm-ke.sk/index.php
27. 9.
9.00 – 21.00
Noc výskumníkov
Miesto: OC Atrium Optima Košice, Moldavská 32
Web stránka podujatia: http://www.nocvyskumnikov.sk/program/mesto-kosice.html
2. 10.
13.30
Popoludnie s informatikou
Miesto: Historická aula Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, Košice
Kontakt: gabriela.andrejkova[at]upjs.sk
Plagát
4. 10.
9.00
Deň otvorených dverí UPJŠ v Košiciach
Miesto: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, Košice
5. 10. Biela noc
Miesto: Areál Technickej univerzity v Košiciach, Letná 9, Košice
Web stránka podujatia: https://www.bielanoc.sk
7. 10.
13.30
Súčasné trendy v oblasti informačných technológií
Miesto: Technikom, Boženy Němcovej 5, Areál TUKE, Košice
Kontakt: pavol.mirossay[at]itvalley.sk
8. – 10. 10. SlovakiaTech 2019
Miesto: Kulturpark Košice, Kukučínova 2, Košice
Web stránka podujatia: https://slovakiatech.sk
ZMENA TERMÍNU!
11. 10.
9.00
Prehľad histórie výpočtovej techniky a informatiky až po súčasné trendy
Miesto: Miestnosť ZP4, Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, Košice
Kontakt: william.steingartner[at]tuke.sk
11. 10.
9.00 – 13.00
Deň otvorených dverí v laboratóriu virtuálnej a zmiešanej reality – LIRKIS
Miesto: budova ÚVT TUKE, Boženy Němcovej 3, Košice
Web stránka podujatia: http://lirkis.kpi.fei.tuke.sk/
15. 10.
9.00 – 14.00
Deň otvorených dverí Technickej univerzity v Košiciach
Miesto: Univerzitná knižnica TUKE, Boženy Němcovej 7, Areál TUKE, Košice
Kontakt: adrian.harcar[at]tuke.sk
15. 10.
9.00 – 14.00
Prehliadka laboratória OpenLab (počas Dňa otvorených dverí na TUKE)
Miesto: Katedra počítačov a informatiky, 5. poschodie, Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, Košice
Web stránka podujatia: https://kpi.fei.tuke.sk/sk/openlab
Kontakt: jaroslav.poruban[at]tuke.sk
15. 10.
14.00 – 17.00
Gamecraft, Open IT
Miesto: Centrum aplikovanej informatiky, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5, Košice
Kontakt: ludovit.hvizdos[at]upjs.sk
16. 10.
9.30 – 14.30
Deň kariéry
Miesto: Univerzitná knižnica TUKE, Boženy Němcovej 7, Košice
Web stránka podujatia: https://denkariery.tuke.sk
17. 10.
9.00
Využitie virtuálnej reality pre vizualizáciu technologických procesov / seminár
Miesto: Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov TU v Košiciach, Boženy Němcovej 3, Košice
Kontakt: marek.laciak[at]tuke.sk, michal.takac[at]tuke.sk
ZMENA TERMÍNU!
14. 11.
13.00 – 14.00
HPC na Slovensku a v Európe
Prednášateľ: Mgr. Filip Holka, PhD., Výpočtové stredisko, CSČ SAV
Miesto: Združené posluchárne TUKE, ZP1, Letná 9, Košice
Web stránka podujatia: http://www.sivvp.sk
7. 11.
9.00
Moderné trendy v automatizácii a informatizácií / seminár
Miesto: Ústav riadenia a informatizácie výrobnýh procesov, TU, Boženy Němcovej 3, Košice
Kontakt: marek.laciak[at]tuke.sk
mediálni partneri