Space intentionally left blank
Extrapolácie 2019 16. 9. – 22. 11. 2019
16. 9. – 22. 11. 2019

PROGRAM

16. 9.
9.00 – 15.00
FUTURIKON4 2019 / workshop
 • interaktívna výstava technológií budúcnosti (Vestibul UNIZA, budova AF),
 • technologické workshopy pracovísk Žilinskej univerzity a IT firiem,
 • prehliadky laboratórií Žilinskej univerzity,
 • súťaže so študentskými organizáciami (Nádvorie rektorátu UNIZA),
 • workshop pre stredoškolských pedagógov technických predmetov.
 • Miesto konania: Vestibul UNIZA, budova AF
  Web stránka podujatia: www.futurikon.sk/
  Kontakt: kavecky[at]vtpzilina.sk
  25. 9.
  od 13.00
  FRIČKOVICA
  Študentská slávnosť sa uskutoční 25. októbra od 13.00 na trávnatej ploche za Fakultou riadenia a informatiky pri Lesoparku. Pôjde už o 5. ročník obľúbeného podujatia, ktorého cieľom je symbolické otvorenie nového akademického roka, vytvorenie priestoru na zoznámenie sa nových študentov nastupujúcich do prvého ročníka, stretnutie študentov so zástupcami IT firiem, ale najmä s absolventmi fakulty pôsobiacimi v týchto úspešných firmách.
  Miesto konania: Areál Fakulty riadenia a informatiky UNIZA
  Web stránka podujatia: https://www.fri.uniza.sk/aktuality/pozvanka-na-piaty-rocnik-oblubeneho-podujatia-frickovica-2019
  25. 9.
  od 13. 00
  Otvorenie vonkajšej oddychovej zóny
  25. septembra bude slávnostne otvorená unikátna vonkajšia oddychová zóna pre študentov FRI UNIZA. Zavŕši sa tak niekoľkoročné úsilie o vybudovanie priestoru na oddych plného zelene a stromov. Oddychová zóna bola vybudovaná aj v spolupráci s IT firmami. Spoločnosť Accenture prispela na výstavbu FRI altánku a spoločnosť GLOBESY zabezpečila výsadbu stromov a okrasných drevín.
  Miesto konania: Areál Fakulty riadenia a informatiky UNIZA
  1. 10. – 31. 10.
  9.00 – 15.00
  Výstava historických počítačov
  Miesto: Vestibul Rektorátu UNIZA
  Web stránka podujatia: https://www.fri.uniza.sk/
  22. 10.
  9.00 – 15.00
  IT trhovisko
  Podujatie vytvára výnimočný priestor na stretnutie kvalitných IT študentov s kvalitnými IT firmami nielen zo žilinského regiónu, ale aj celého Slovenska. Cieľom podujatia je umožniť perspektívnym mladým ľuďom, ktorí vidia svoju budúcnosť v IT, stretnúť spoločnosti, ktoré majú záujem rozšíriť svoje rady o zaujímavých a šikovných ľudí.
  Miesto konania: Fakulta riadenia a informatiky UNIZA
  október/november
  bude upresnené
  IT čajovňa
  V rámci podujatia IT čajovňa hovoria úspešní absolventi Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity o ich zaujímavej práci v oblasti IT. O svoje skúsenosti a know how ich úspechu sa delia s budúcimi IT špecialistami. Prebehnú dve zaujímavé prednášky. V októbri sa uskutoční prednáška zameraná na tvorbu úspešných mobilných aplikácií. Druhá prednáška bude v novembri zameraná na problematiku 3D animácií a tvorby špeciálnych efektov.
  Miesto konania: Fakulta riadenia a informatiky UNIZA
  13. 11.
  10.00 – 12.00
  Nové trendy v priemyselnej automatizácií / prednáška
  Prednáška na tému inovatívnych riešení aplikovaných v priemyselnej automatizácii je realizovaná odborníkmi z priemyslu.
  Miesto konania: Aula 5, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií UNIZA
  Web stránka podujatia: https://www.feitcity.sk/nove-trendy-v-priemyselnej-automatizacii//
  4. 12.
  10.00 – 14.00
  Ako postaviť kompletné riešenie IoT / seminár
  Seminár je zameraný na Internet vecí IoT (Internet of Things) postavených na technológii IQRF. Technológie IQRF v aplikáciách IoT, konfigurácia siete, zber senzorických dát, príkazy pre riadenie, IQRF Gateway a napojenie na známe cloudy, vizualizácia v Node-RED aplikácii.
  Miesto konania: BC304, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií UNIZA
  Web stránka podujatia: https://www.feitcity.sk/ako-postavit-kompletne-riesenie-iot///
  mediálni partneri