Space intentionally left blank
Extrapolácie 2019 16. 9. – 22. 11. 2019
16. 9. – 22. 11. 2019

PROGRAM

Ak nie je uvedené inak, vstup na podujatia je bezplatný.
1. – 3. 10.
Česko-slovenská informatika / seminár ČAV SAV
Seminár pre stredoškolských študentov a ich učiteľov je organizovaný v spolupráci s Ústavom informatiky Akadémie vied ČR v rámci projektu www.100vedcu.cz.
Miesto: Areál SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava
Plagát
Program
Záznam z podujatia:
Prednášky 1. 10. 2019
Prednášky 2. 10. 2019
október
každú stredu

10.00 – 18.00
Múzeum počítačov / exkurzia
V rámci návštevy je možné dopredu si dohodnúť aj exkurziu pri najväčšom slovenskom superpočítači Aurel vo Výpočtovom stredisku.
Miesto: Múzeum počítačov pri Výpočtovom stredisku CSČ SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava
Web stránka: http://www.vystava.sav.sk
Kontakt: martin.sperka[at]savba.sk
7. 10.
Vývoj procesorov – od elektrónky po systémy na čipe v zbierke múzea počítačov / seminár
Stručne, názorne a zrozumiteľne aj pre laikov bude vysvetlená štruktúra počítača a fungovanie procesora – srdca programovateľných digitálnych systémov od inteligentných predmetov internetu vecí, smartfónov, mobilných počítačov až po superpočítače s ukážkami ich vývoja.. Seminár o 10.00 je určený pre študentov stredných a vysokých škôl, ako aj žiakov základných škôl s vážnym záujmom o fungovanie vecí, a o 17.00 pre záujemcov z praxe. V rámci návštevy je možné dopredu si dohodnúť aj exkurziu pri najväčšom slovenskom superpočítači Aurel vo Výpočtovom stredisku.
Dĺžka trvania: 90 min.
Miesto: Múzeum počítačov pri Výpočtovom stredisku CSČ SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava
8. 10.
Vývoj pamätí a pamäťových médií v zbierke múzea počítačov / seminár
Stručne a názorne bude vysvetlená funkcia pamätí RAM a ROM, ako aj hromadných pamätí a pamäťových médií s ukážkami ich vývoja. Seminár o 10.00 je určený je určený pre študentov stredných a vysokých škôl, ako aj žiakov základných škôl s vážnym záujmom o fungovanie vecí, a o 17.00 pre záujemcov z praxe. V rámci návštevy je možné dopredu si dohodnúť aj exkurziu pri najväčšom slovenskom superpočítači Aurel vo Výpočtovom stredisku.
Dĺžka trvania: 90 min.
Miesto: Múzeum počítačov pri Výpočtovom stredisku CSČ SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava
mediálni partneri