Space intentionally left blank
Extrapolácie 2018 24. 9. – 31. 10. 2018
24. 9. – 31. 10. 2018

HLAVNÝ SEMINÁR

Hlavný seminár   < a href="/zav.php">Výstavy   Konferencie, prednášky
a kurzy
  Workshopy   Iné aktivity  

Hlavný seminár

Menu

Hlavný seminár 24. 9.

Žilinská univerzita v Žiline, Aula 3 – AF1A3

Slávnostné otvorenie: 10.00 – 10.30 hod.
Seminár sa uskutoční v čase: 10.30 – 13.15 a 14.00 – 17.00 hod.
(Obedná prestávka: 13.15 – 14.00 hod.)
História a súčasnosť IKT na UNIZA
Karol Matiaško, UNIZA Žilina
Technologický vývoj procesorov v zbierke SVDVT VS SAV
Martin Šperka, SAV Bratislava
Príspevok žilinského regiónu k rozvoju IKT
Milan Gábik, VUVT Žilina
100 rokov vývoja princípov železničných zabezpečovacích systémov - od mechanického po bezpečné počítačové riadenie
Peter Nagy, Karol Rástočný, KRIS UNIZA
Minulosť, súčasnosť a budúcnosť spracovania dát
Michal Zábovský, UVP UNIZA
Dizajn produktov, ktoré sa nedajú použiť
Juraj Štefanovič, FI Paneurópska VŠ
Simulácie dopravných a logistických systémov
Norbert Adamko, FRI UNIZA
Informačné systémy pre plánovanie železničnej dopravy, kontroling a správu dát
Emil Kršák, Hynek Bachratý, FRI UNIZA
Informačné systémy pre podporu rozhodovania pri návrhu obslužných systémov
Michal Koháni, FRI UNIZA
Otvorené dáta a API
Ján Šuchal, Slovensko Digital
Klasifikácia a spracovanie dát pre strojové videnie
Róbert Hudec, Miroslav Benčo, Peter Sýkora, Patrik Kamencay, KMIKT UNIZA
Rádiové a fotonické komunikačné systémy pre podporu budúcich IT riešení
Milan Dado, Vladimír Wieser, Ján Litvik, Jozef Dubovan, KMIKT UNIZA
RFID všade okolo nás
Jiří Tengler, KS PEDAS
Automatizácia v kontajnerových termináloch námorných prístavov
Andrej Dávid, KVD PEDAS
Informačné systémy v prostredí železničnej dopravy a ich budúcnosť
Juraj Čamaj, KŽD PEDAS
Možnosti merania spotreby paliva počítačom napojeným na riadiacu jednotku vozidla
František Synák, KCMD PEDAS
Využitie leteckého 3D laserového skenovania na Žilinskej univerzite
Andrej Novák, KLD PEDAS
Postavenie digitálnych repozitárov a politiky Open Access ako nevyhnutnej súčasti procesu etablovania digitálnych humanitných vied
Jarmila Majerová, Matúš Formanek, Veronika Murgašová, KMaKD UNIZA
Analýza rozsiahlych dát v energetických a dopravných aplikáciách
Milan Straka, FRI UNIZA