Space intentionally left blank
Extrapolácie 2018 1. 9. – 31. 10. 2018
1. 9. – 31. 10. 2018

HLAVNÁ KONFERENCIA

Hlavná konferencia   < a href="/zav.php">Výstavy   Konferencie, prednášky
a kurzy
  Workshopy   Iné aktivity  

Hlavná konferencia

Menu
Termín konania: 24. 9. 2018
Miesto konania: Žilinská univerzita v Žiline, Aula 3 – AF1A3
Konferencia sa uskutoční v čase: 10.00 – 13.15 a 14.00 – 17.00 hod.
Kontakt: +421 41 513 51 35 / prof. Ing. Karol Matiaško, PhD.
E-mail: karol.matiasko[at]uniza.sk
Vstup je bezplatný.
9.30
Otvorenie výstavy historických počítačov
10.00 Slávnostné otvorenie konferencie
Chairman: prof. Milan Dado
10.30 – 10.45 História a súčasnosť IKT na UNIZA
Karol Matiaško, UNIZA Žilina
10.45 – 11.00 Technologický vývoj procesorov v zbierke SVDVT VS SAV
Martin Šperka, SAV Bratislava
11.00 – 11.15 Príspevok žilinského regiónu k rozvoju IKT
Milan Gábik, VUVT Žilina
11.15 – 11.30 Minulosť, súčasnosť a budúcnosť spracovania dát
Michal Zábovský, UVP UNIZA
11.30 – 11.45 Dizajn produktov, ktoré sa nedajú použiť
Juraj Štefanovič, FI PEVŠ
11.45 – 12.15
Prestávka
Chairman: prof. Karol Matiaško
12.15 – 12.30 Otvorené dáta a API
Ján Suchal, Slovensko Digital
12.30 – 12.45 Klasifikácia a spracovanie dát pre strojové videnie
Róbert Hudec, Miroslav Benčo, Peter Sýkora, Patrik Kamencay, KMIKT UNIZA
12.45 – 13.00 Rádiové a fotonické komunikačné systémy pre podporu budúcich IT riešení
Milan Dado, Vladimír Wieser, Ján Litvik, Jozef Dubovan, KMIKT UNIZA
13.00 – 13.15 Využitie leteckého 3D laserového skenovania na Žilinskej univerzite
Andrej Novák, KLD PEDAS
13.15 – 14.00
Obed
Chairmen: prof. Karol Matiaško, prof. Milan Dado
14.00 – 14.15 100 rokov vývoja princípov železničných zabezpečovacích systémov - od mechanického po bezpečné počítačové riadenie
Peter Nagy, Karol Rástočný, KRIS UNIZA
14.15 – 14.30 Simulácie dopravných a logistických systémov
Norbert Adamko, FRI UNIZA
14.30 – 14.45 Informačné systémy pre plánovanie železničnej dopravy, kontroling a správu dát
Emil Kršák, Hynek Bachratý, FRI UNIZA
14.45 – 15.00 Informačné systémy v prostredí železničnej dopravy a ich budúcnosť
Juraj Čamaj, KŽD PEDAS
15.00 – 15.15 Informačné systémy pre podporu rozhodovania pri návrhu obslužných systémov
Michal Koháni, FRI UNIZA
15.15 – 15.45
Prestávka
15.45 – 16.00 Automatizácia v kontajnerových termináloch námorných prístavov
Andrej Dávid, KVD PEDAS
16.00 – 16.15 Analýza rozsiahlych dát v energetických a dopravných aplikáciách
Milan Straka, FRI UNIZA
16.15 – 16.30 RFID všade okolo nás
Jiří Tengler, KS PEDAS
16.30 – 16.45 Možnosti merania spotreby paliva počítačom napojeným na riadiacu jednotku vozidla
František Synák, KCMD PEDAS
16.45 – 17.00 Postavenie digitálnych repozitárov a politiky Open Access ako nevyhnutnej súčasti procesu etablovania digitálnych humanitných vied
Jarmila Majerová, Matúš Formanek, Veronika Murgašová, KMaKD UNIZA
Uvedené príspevky budú publikované v špeciálnom čísle časopisu Journal of Information Control and Management Systems.
mediálni partneri