Space intentionally left blank
Extrapolácie 2018 1. 9. – 31. 10. 2018
1. 9. – 31. 10. 2018

PROGRAM

Vstup na podujatia je bezplatný.
11. 9.
10.00
Workshop projektu Robot nie je strašiak
Podpora aktivít zameraných na aktívne využívanie voľného času detí a mládeže, podpora a rozvoj mládežníckych organizácií.
Projekt je podporovaný BSK.
Miesto: Ústav informatiky SAV
19. 9.
12.30 – 18.30
Slávnostné kolokvium pri príležitosti osláv 90. narodenín akademika Ivana Plandera
Miesto: Aula SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava
(vstup voľný pre odbornú verejnosť a pozvaných hostí, organizuje sa v spolupráci s TnUAD)
Program podujatia
Záznamy z podujatia:
Extrapolacie 2018 (1. časť)
Extrapolácie 2018 (2. časť)
Kontakt: Ing. Ivana Budinská, PhD., budinska[at]savba.sk
1. 10.
10.00
Algoritmy pre superpočítače: malá ukážka
prof. Dr. Marian Vajteršic, Universität Salzburg
www.fiit.stuba.sk/sk/extrapolacie2018.html?page_id=5372
Miesto: Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
Kontakt: maria.lucka[at]stuba.sk
2., 9., 16.,
23. 10.

9.00 – 17.00
iné dni po dohode
Výstava počítačov – od počítadla po smartfón
Určené pre učiteľov a študentov stredných škôl a širokú verejnosť.
doc. Ing. Martin Šperka, PhD., Stála výstava dejín výpočtovej techniky na Slovensku, Výpočtové stredisko SAV
www.vystava.sav.sk
Miesto: Priestory Stálej výstavy dejín výpočtovej techniky na Slovensku, Dúbravská cesta 9, Bratislava
Počet účastníkov: max. 20
Kontakt: martin.sperka[at]savba.sk
október
po dohode
Exkurzia Superpočítača Aurel spojená s prednáškou
Miesto: Výpočtové stredisko SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava
Kontakt: lukas.demovic[at]savba.sk
9. 10.
15.00 – 17.00
Priemysel 4.0 – dnes, zajtra, vždy a všade?
prof. Ing. Štefan Kozák, PhD., ÚAI PEVŠ, SSKI pri SAV
Miesto: Aula PEVŠ, Tematínska 10, Bratislava
Kontakt: stefan.kozak[at]stuba.sk
23. a 24. 10.
Seminár ČAV v SAV
Seminár pre stredoškolských študentov a ich učiteľov je organizovaný v spolupráci s Ústavom informatiky Akadémie vied ČR v rámci projektu www.100vedcu.cz.
Miesto: Areál SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava
mediálni partneri