Space intentionally left blank
Extrapolácie 2018 24. 9. – 31. 10. 2018
24. 9. – 31. 10. 2018

PROGRAM

Vstup na podujatia je bezplatný.
19. 9.
11.00 – 17.00
Slávnostné kolokvium pri príležitosti osláv 90. narodenín akademika Ivana Plandera
Miesto: Aula SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava
(vstup voľný pre odbornú verejnosť a pozvaných hostí, organizuje sa v spolupráci s TnUAD)
Kontakt: Ing. Ivana Budinská, PhD., budinska[at]savba.sk
1. – 3. 10.
Algoritmy pre superpočítače: malá ukážka
prof. Dr. Marian Vajteršic, Universität Salzburg
Miesto: Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
Kontakt: maria.lucka[at]stuba.sk
október bude upresnené
Výstava počítačov – od počítadla po smartfón
Určené pre učiteľov a študentov stredných škôl a širokú verejnosť.
doc. Ing. Martin Šperka, PhD., Stála výstava dejín výpočtovej techniky na Slovensku, Výpočtové stredisko SAV
Miesto: Priestory Stálej výstavy dejín výpočtovej techniky na Slovensku, Dúbravská cesta 9, Bratislava
Počet účastníkov: max. 20
Kontakt: martin.sperka[at]savba.sk
október
po dohode
Exkurzia Superpočítača Aurel spojená s prednáškou
Miesto: Výpočtové stredisko SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava
Kontakt: lukas.demovic[at]savba.sk
október
bude upresnené
Prednáška o histórii a trendoch automatizácie a hlavne využívanie počítačov (RPP-16, SMEPy,..) v riadení
prof. Ing. Štefan Kozák, PhD., Slovenská spoločnosť pre kybernetiku a informatiky (SSKI) pri SAV
Kontakt: stefan.kozak[at]stuba.sk