Space intentionally left blank
Extrapolácie 2018 24. 9. – 31. 10. 2018
24. 9. – 31. 10. 2018

PROGRAM

Vstup na podujatia je bezplatný.
október 2018
bude upresnené
Seminár Moderné trendy v automatizácii a informatizácii
Organizátori: Slovenská spoločnosť aplikovanej kybernetiky a informatiky a Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov FBERG (Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií), TU v Košiciach
Miesto: Univerzitná knižnica Technickej univerzity, Němcovej 7, Košice / URIVP, Němcovej 3, Košice
Kontakt: doc. Ing. Marek Laciak, PhD., marek.laciak[at]tuke.sk
10. október 2018
14.00 – 17.00 hod.
Seminár Popoludnie s informatikou
Organizátori: Klub učiteľov informatiky
Miesto: Historická aula Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Šrobárova 2, Košice
Kontakt: doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., gabriela.andrejkova[AT]upjs.sk, Mgr. Ľudovít Hvizdoš
25. október 2018
13.00 hod.
Seminár a prehliadka laboratória
Prezentácia Otvoreného laboratória, ktoré poskytuje prostriedky pre overovanie koncepcií interakcie budúcnosti a je platformou pre medziodborovú spoluprácu prostredníctvom ukážok aplikácie IT koncepcií v rôznych oblastiach spoločenskej a priemyselnej praxe (IT+X). V rámci univerzitných predmetov študenti riešia IT projekty, ktoré sú tu verejne prezentované, čo prináša tlak na kvalitu výstupov a podporuje kreativitu študentov. Študenti sa môžu navzájom porovnať, nájsť svoje silné a slabé stránky, poučiť sa z riešení spolužiakov.
Organizátori: Katedra počítačov a informatiky TU v Košiciach a Slovenská spoločnosť aplikovanej kybernetiky a informatiky
Miesto: Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, Košice
Kontakt: doc. Ing. Jaroslav Porubän, CSc., Jaroslav.Poruban@tuke.sk