Space intentionally left blank
Extrapolácie 2018 1. 9. – 31. 10. 2018
1. 9. – 31. 10. 2018

PROGRAM

Vstup na podujatia je bezplatný.
10. 10.
14.00 – 16.30
Seminár Popoludnie s informatikou
Organizátori: Klub učiteľov informatiky
Program: www.upjs.sk/public/media/6631/Extrapolacie2018.pdf
Miesto: Historická aula, Rektorát UPJŠ, Šrobárova 2, Košice
Kontakt: doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., gabriela.andrejkova[at]upjs.sk, Mgr. Ľudovít Hvizdoš
25. 10.
13.00
Seminár a prehliadka laboratória
Prezentácia Otvoreného laboratória, ktoré poskytuje prostriedky pre overovanie koncepcií interakcie budúcnosti a je platformou pre medziodborovú spoluprácu prostredníctvom ukážok aplikácie IT koncepcií v rôznych oblastiach spoločenskej a priemyselnej praxe (IT+X). V rámci univerzitných predmetov študenti riešia IT projekty, ktoré sú tu verejne prezentované, čo prináša tlak na kvalitu výstupov a podporuje kreativitu študentov. Študenti sa môžu navzájom porovnať, nájsť svoje silné a slabé stránky, poučiť sa z riešení spolužiakov.
Organizátori: Katedra počítačov a informatiky TU v Košiciach a Slovenská spoločnosť aplikovanej kybernetiky a informatiky
Miesto: Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, Košice
Kontakt: doc. Ing. Jaroslav Porubän, CSc., Jaroslav.Poruban[at]tuke.sk
8. 11.
8.00
Seminár Moderné trendy v automatizácii a informatizácii
Organizátori: Slovenská spoločnosť aplikovanej kybernetiky a informatiky a Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov FBERG (Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií), TU v Košiciach
Miesto: Univerzitná knižnica Technickej univerzity, Němcovej 7, Košice / URIVP, Němcovej 3, Košice
Kontakt: doc. Ing. Marek Laciak, PhD., marek.laciak[at]tuke.sk
mediálni partneri