29. a 30. 11. Čo s umelou inteligenciou v škole? / konferencia
Miesto: zasadačka Ústavu informatiky SAV, v. v. i., Dúbravská cesta 9,
možnosť vzdialenej účasti prostredníctvom platformy ZOOM na základe registrácie.
Účasť na podujatí je bezplatná. Pri osobnej účasti na seminári poskytneme refundáciu cestovných lístkov do Bratislavy a späť.
Kontakt: info[at]extrapolacie.sk.
Pozvánka
29. 11
13.30 – 16.30
Úvod (I. Budinská)
Umelá inteligencia vo vyučovaní programovania. Prípadové štúdie (M. Šperka)
Základné etické výzvy a riziká systémov AI v optike vzdelávania (P. Šantavý)
Umělá inteligence ve výuce: praxe na Masarykově univerzitě (J. Havlíček)
Záznam z podujatia
30. 11.
13.30 – 16.00
Etika umelej inteligencie: otázky a výzvy (J. Pospíchal)
Ako umelá inteligencia (z)mení život žiakov a učiteľov (Z. Tkáčová)
Transformácia vzdelávania prostredníctvom AI: stratégie, nástroje, skúsenosti (P. Murár)
Záznam z podujatia
22. 11. Dejiny informatiky na Slovensku – seminár k 50. výročiu RPP-16 (prvý slovenský digitálny počítač)
10.00 – 12.00 Zahájenie konferencie
Štefan Kohút: Projekt – Kniha RPP-16
Martin Šperka: RPP-16 v zbierke Múzea počítačov
Karol Richter: Správa o postupe prác na kapitole o výskume RPP-16
Peter Hatala: Správa o postupe prác na kapitole o výskume RPP-16
Eva Zigová: Spomienky na prácu s RPP-16
Jozef Sláma: Teoretický výskum feritovej pamäte pre RPP-16
12.00 Odovzdanie Medaily akademika Ivana Plandera prof. RNDr. Eduardovi Kostolanskému, DrSc., zástupcami TUKE, ZSVTS, SSAKI a ÚI SAV
13.00 Obed (všetkým účastníkom bude bezplatne poskytnutý v jedálni SAV)
14.00 – 15.00
Diskusia k projektu
Prezentácia stavu riešenia virtuálneho múzea, konkrétne virtuálneho 3D modelu RPP-16S a RPP-16mini.
Pozvánka
Miesto: zasadačka Ústavu informatiky SAV, v. v. i., Dúbravská cesta 9
Kontakt: doc. Ing. Martin Šperka, PhD., martin.sperka[at]savba.sk
Organizátori: Múzeum počítačov pri VS CSČ SAV, v. v. i., Ústav informatiky SAV, v. v. i.
Účastníci seminára, ktorí majú záujem, je možná návšteva expozície RPP-16 v Múzeu počítaćov.
 6. 11. – 10. 11.
10.00 – 15.00
Exkurzia pri najvýkonnejšom slovenskom superpočítači DEVANA
Miesto: Výpočtové stredisko CSČ SAV, v. v. i., Dúbravská cesta 9, Patrónka
Kontakt: doc. Ing. Martin Šperka, PhD., martin.sperka[at]savba.sk
Organizátor: Výpočtové stredisko CSČ SAV, v. v. i.
 6. 11. – 10. 11.
10.00 – 17.00
11. 11.
10.00 – 15.00
Prehliadka Múzea počítačov so sprievodcom
Miesto: Múzeum počítačov pri Výpočtovom stredisku CSČ SAV, v. v. i., Dúbravská cesta 9, Patrónka
Kontakt: doc. Ing. Martin Šperka, PhD., martin.sperka[at]savba.sk
Organizátor: Múzeum počítačov pri VS CSČ SAV, v. v. i.
 6. 11. – 10. 11.
10.00 – 17.00
čas podľa dohody
Tematické prednášky pre laikov alebo zaujimajúcich sa profesionálov
  • Vývoj počítačov
  • Vývoj mikroprocesorov
  • Vývoj pamätí počítačov
  • Vývoj superpočítačov
V prednáškovej miestnosti s použitím audiovizuálnej techniky sa stručne a populárnou formou uvedie do problematiky a potom sa demonštruje vývoj prehliadkou zbierkových predmetov konkrétnej oblasti a diskusiou so sprievodcom.
Počet účastníkov: 5 – 15, je potrebné sa dohodnúť 2 – 3 dni vopred na martin.sperka[at]savba.sk
Miesto: Výpočtové stredisko CSČ SAV, v. v. i., Dúbravská cesta 9, Patrónka
Organizátor: Múzeum počítačov pri VS CSČ SAV, v. v. i.
Tieto podujatia sú aj súčasťou Týźdňa vedy a techniky na Slovensku 2023.