PODUJATIE NA PODPORU ROZVOJA IT VO VÝSKUME,
VZDELÁVANÍ A PODNIKANÍ NA SLOVENSKU

Milí priaznivci Extrapolácií, vitajte na našich stránkach. Extrapolácie sú každoročné, podujatie, ktoré združuje vedcov a verejnosť naprieč celým Slovenskom, vrátane Slovenskej akadémie vied, univerzít a rôznych výskumných a vedeckých pracovísk, stredných škôl, aj súkromných firiem. Jedná sa už o 9. ročník tohto pravidelného podujatia. Tento rok sa zapojili mestá Bratislava, Žilina a Banská Bystrica.

Dátum konania: 1. 10. – 30. 11. 2023

Cieľ podujatia

Cieľom podujatia Extrapolácie 2023 je propagovať výsledky výskumu a vývoja v oblasti IT na Slovensku, jeho históriu, súčasnosť aj vízie do budúcnosti. Informačné technológie sa dávno stali súčasťou našich životov a ovplyvňujú naše každodenné pracovné aj súkromné aktivity. S rozmachom nových technológií zameraných predovšetkým na široké využitie umelej inteligencie a sprístupnením týchto technológií širokým vrstvám verejnosti, vynorili sa nové problémy, ktoré prekračujú rámec technologických riešení a vyžadujú si integrovaný prístup technológov, informatikov, právnikov, filozofov, sociálnych vedcov a psychológov. Extrapolácie 2023 prinesú takýto integrovaný pohľad na témy súvisiace s využívaním informačných technológií a umelej inteligencie.

V rámci tohtoročných Extrapolácií sa zameriame na problémy súvisiace s využívaním generatívnej umelej inteligencie v pedagogickom procese, na históriu umelej inteligencie predovšetkým na Slovensku a v bývalom Československu. Účastníci budú mať možnosť navštíviť dve putovné výstavy (v Banskej Bystrici a v Žiline), zavítať do stálej expozície výpočtovej techniky v SAV  do Múzea počítačov a zúčastniť sa osobne alebo virtuálne seminárov, ktoré organizujeme v Bratislave a v ďalších mestách na Slovensku.

Vstup na podujatie je bezplatný.

V prípade záujmu o bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať na: info[at]extrapolacie.sk.
Hlavný garant Extrapolácií 2023: Ústav informatiky SAV, v. v. i.
Spoluorganizátori Extrapolácií 2023:
Múzeum počítačov pri Výpočtovom stredisku CSČ SAV, v. v. i.
Reprint, s. r. o.
Fakulta informatiky PEVŠ
Slovenská spoločnosť pre kybernetiku a informatiku
Žilinská univerzita v Žiline
Výskumný ústav výpočtovej techniky
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Sponzori Extrapolácií 2023:
Nadácia Eset
Ústav informatiky SAV, v. v. i.