21. 12.
9.30 – 12.30
Informatika a novinky z oblasti informačných technológií / seminár formou moderovanej panelovej diskusie

Na seminári vystúpia:
  • Ivana Budinská – vedúca Oddelenia modelovania a riadenia diskrétnych procesov, Ústav informatiky SAV
  • Martin Šperka – nestor počítačovej grafiky na Slovensku a vedúci Múzea počítačov, Výpočtové stredisko CSČ SAV
  • Roman Neruda – expert na umelú inteligenciu a neurónové siete, Ústav informatiky Akademie věd České republiky
  • Ladislav Hluchý – expert na paralelné a distribuované počítanie a cloudové počítanie, vedúci riešiteľ mnohých medzinárodných projektov v tejto oblasti, Ústav informatiky SAV
  • Róbert Sabo – expert na počítačovú lingvistiku, Ústav informatiky SAV
Agenda podujatia:
  • Každý z účastníkov panelu predstaví svoj výskumný smer a novinky v ňom a následne bude prebiehať moderovaná diskusia.
  • Na podujatí bude taktiež predstavený zámer na usporiadanie súťaže v oblasti umelej inteligencie. Súťaž bude česko-slovenská a víťazi budú pozvaní na podujatie Extrapolácie 2022 v Bratislave, kde im budú slávnostne odovzdané vecné ceny.
Prezentácie: Videozáznam z podujatia si môžete vyžiadať na adrese 2022[at]extrapolacie.sk.