História Výskumného ústavu výpočtovej techniky v Žiline
Pamätnica zostavená pri príležitosti 50. výročia realizácie a oživenia prvého funkčného vzoru číslicového riadiaceho počítača 3. generácie RPP-16 v Žiline.
http://www.vuvt-zilina.sk/
-