CELOSLOVENSKÉ PODUJATIE NA PODPORU ROZVOJA IT VO VÝSKUME, VZDELÁVANÍ
A PODNIKANÍ NA SLOVENSKU

Dátum konania: 16. 10. – 27. 11. 2020

Cieľ podujatia
Cieľom podujatia Extrapolácie je prezentovať dejiny, súčasný stav a vízie rozvoja informatiky. Súčasná pandemická kríza nám neumožňuje usporiadať podujatie v takom rozsahu, na aký sme boli zvyknutí v predchádzajúcich ročníkoch. Na jar sme dúfali, že jeseň po prázdninách bude priaznivejšia, no prišla druhá vlna – skôr ako sme očakávali a postihla aj tradičné aktivity, ktoré sme organizovali v rámci Extrapolácií na SAV aj mimo nej. Prijímame to však ako výzvu a rozhodli sme sa zamerať na to, čo v súčasnosti najviac rezonuje v akademických kruhoch – narušenie vzdelávacieho procesu na všetkých stupňoch škôl. Ako mantra sa opakuje pojem dištančné vzdelávanie. Isté skúsenosti – skôr experimentovanie nadšencov sa získali na jar. Do nového školského a akademického roka však vstupujeme s obavami, ako zabezpečiť plynulosť vzdelávania pri prechodoch z prezenčnej na dištančnú formu, ako motivovať študentov, ako ich povzbudzovať k tímovej práci a pomocou digitálnych technológií rozvíjať aj ich sociálne zručnosti.
Preto cieľom týchto Extrapolácií je vytvoriť priestor pre diskusiu o týchto aktuálnych témach a podporiť pedagógov pri tvorbe materiálov z informatických predmetov, a to na stredných aj vysokých školách, vrátane škôl s netechnickým zameraním, vytvorením platformy pre zdieľanie študijných textov, kurzov, prezentácií a skúseností pri dištančnom vyučovaní informatiky.
Privítame aj zapojenie pedagógov na nižších stupňoch vzdelávania, ktorí by mohli prispieť svojimi skúsenosťami s aktuálnym stavom a rozvojom digitálnych zručností u najmladších školákov.
Neváhajte a napíšte nám na 2020[at]extrapolacie.sk.
Organizačná štruktúra
Hlavný garant Extrapolácií 2020: Ústav informatiky SAV
Hlavný organizátor Extrapolácií 2020: Výpočtové stredisko CSČ SAV
Koordinátor: doc. Ing. Martin Šperka, PhD.

 

-