PROGRAM

28. 9.
o 16. hod.
EXTRAPOLÁCIE 2016 – Prítomnosť IT v Košiciach
Otvorenie EXTRAPOLÁCIÍ 2016. Výučba informatiky na Katedre počítačov a informatiky na Technickej univerzite v Košiciach. Rozvoj Slovenskej infraštruktúry pre vysokovýkonné počítanie (SIVVP).
(prednášková sála, Slovenské technické múzeum, Hlavná 88)
5. 10.
o 14.30 hod.
Informatika – veda a vzdelávanie v 21. storočí
Stretnutie Klubu učiteľov informatiky. Bádateľsky orientované vyučovanie informatiky. Výučba programovania v jazyku Python. Prírodou inšpirované algoritmy. Populárno-vedecká prednáška na tému „Ako získavať informácie z dát“. Diskusia.
(historická aula, rektorát Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Šrobárova 2)
18. 10.
od 13. hod.
seminár Čav sav!
Vedeckí pracovníci Ústavu informatiky AV ČR a Ústavu informatiky SAV predstavia aktuálne riešené témy a projekty na obidvoch pracoviskách. Diskusia o aktuálnej situácii vo výskume v oblasti informatiky na Slovensku a v Českej republike. Program:
13.00Otvorenie
13.10 - 14.30 Ing. Jana Lovíšková, PhD. (SAV): Riešenie 3-SAT problému použitím genetických algoritmov
Ing. Zoltán Balogh, PhD. (SAV): REDIRNET a skúsenosti s riešením projektov EC
Ing. Ivana Budinská, PhD. (SAV): Modelovanie znalostí a ontológie
14.50 - 16.35 prof. RNDr. Jiří Wiedermann, DrSc. (AV ČR): Nový pohled na výpočty a umělá inteligence
RNDr. Věra Kůrková, DrSc. (AV ČR): Složitostní limity mělkých perceptronových sítí
doc. Dr. Ing.Miroslav Rozložník (AV ČR): Gram-Schmidtov ortogonalizačný proces vzhľadom k skalárnym súčinom a bilineárnym formám
16.55 - 18.00 RNDr.Vladimír Britaňák, DrSc. (SAV): Efektívny algoritmus pre konverziu spektrálnych koeficientov v Dolby Digital (Plus) AC-3 audio kódovacích štandardoch
Ing.Marcel Kvassay (SAV): Kauzálna analýza

(pre odbornú verejnosť – študenti a pedagógovia vysokých, prípadne stredných škôl so zameraním na informatiku a informačné technológie, ako aj výskumní a vývojoví pracovníci v daných oblastiach)
Prírodovedecká knižnica UPJŠ v Košiciach Košice, Park Angelinum 9 (vstup z Jesenná 5)

sledovanie z PC na adrese: http://archive.tp.cvtisr.sk/live?3363545
19. 10.
o 10. hod.
panelová diskusia Informačné technológie – dobrý sluha, ale zlý pán
(Etické problémy v súvislosti s rozvojom informatiky) Technológie menia našu súčasnosť a našu budúcnosť. Súčasne platné etické a morálne normy, princípy a pravidlá nepostihujú situácie, pred ktoré nás stavajú nové technológie. Inteligentné softvéry vplývajú na uzatváranie poistení, na prijímanie do zamestnania. Množstvo informačných systémov zbiera o nás údaje najrôznejšieho typu často bez toho, aby sme si to explicitne uvedomovali. Čo všetko dovolíme, aby za nás riadili počítače? Je dobré, aby sa naďalej zvyšovala inteligencia zariadení?
Americký žurnalista Sydney J. Harris (1917 - 1986) sa už dávno vyjadril, že reálne nebezpečenstvo nie je v tom, že počítače začnú myslieť ako ľudia, ale že ľudia začnú myslieť ako stroje.
vedeckí pracovníci ústavov informatiky AV ČR a SAV
(pre odbornú verejnosť – študenti a pedagógovia vysokých, prípadne stredných škôl so zameraním na informatiku a informačné technológie, ako aj výskumní a vývojoví pracovníci v daných oblastiach)
miesto konania: Hlavná budova Technickej univerzity v Košiciach, Košice, Letná 9, A blok - vedľajší vchod, prízemie vľavo, zasadačka UCITT a
Prírodovedecká knižnica UPJŠ v Košiciach Košice, Park Angelinum 9 (vstup z Jesenná 5)

sledovanie z PC na adrese: http://archive.tp.cvtisr.sk/live?3276649
19. 10.
o 14.30 hod.
prednáška Budúcnosť IT v Košiciach: TOP technológie a trendy na dosah!
Budúcnosť IT je tu a teraz! Príď a zisti, na akých projektoch či s akými technológiami pracujú TOP slovenské IT firmy. Svetové IT trendy nemusíš hľadať v zahraničí, lebo top riešenia v IT sú dnes dodávané do celého sveta z Košíc! Môžeš sa tešiť na zaujímavé a praktické ukážky našich členov. A bonbónik navyše – súťaží sa o zaujímavé ceny!
(Univerzitná knižnica Technickej univerzity v Košiciach, Boženy Němcovej 7)
Registrácia na podujatie na stránke Košice IT Valley - každý, kto sa zaregistruje, súťaží o zaujímavé ceny.
organizátori partneri
     
mediálni partneri