PROGRAM

26. 9.
o 14. hod.
Otvorenie EXTRAPOLÁCIÍ 2016 – tlačová konferencia
(zasadačka Slovenskej akadémie vied na Patrónke, Dúbravská cesta 9)
26. 9. - 21. 10.
od 10. do 21. hod.
Výstava historických počítačov
(pre širokú verejnosť, obchodné centrum Bory Mall)
3. 10. – 31. 10.
vždy v utorok a štvrtok od 14. do 18. hod.
Výstava historických počítačov so zameraním na počítače vyvinuté v Ústave technickej kybernetiky SAV
(pre učiteľov a študentov stredných škôl a širokú verejnosť,
priestory Stálej výstavy dejín výpočtovej techniky na Slovensku na Patrónke, SAV, Dúbravská cesta 9)
3. 10. – 31. 10. Výstavka počítačov a Výstava Jozef Murgaš – bezdrôtový svet (Wireless world)
Výstava Wireless World je venovaná významnej slovenskej osobnosti – Jozefovi Murgašovi. Prezentuje jeho výskum a objavy v rámci rádiotelegrafie a bezdrôtovej komunikácie (výstava Wireless World bude prístupná od 5. 10. 2016).
(vestibul Fakulty informatiky a informačných technológií STU, Ilkovičova 2)
4. 10.
o 10. hod.
prednáška Môže sa robot vidieť v zrkadle?
Keď sa do zrkadla pozerá človek, vie, že sa pozerá na seba. Túto schopnosť ale získava až medzi prvým a druhým rokom života. Menšie deti sa v zrkadle nevidia. Ani dospelá mačka sa v zrkadle nevidí, zatiaľ čo dospelý šimpanz áno. Môže sa v zrkadle uvidieť robot? A čo to vlastne znamená uvidieť sa?
RNDr. Andrej Lúčny, PhD., FMFI UK
(pre širokú verejnosť,
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, poslucháreň C, Mlynská dolina 1)
5. 10.
o 17. hod.
prednáška Virtuálna a rozšírená realita - očakávania a výzvy
Medzivýsledky projektu InovEduc, vytváranie virtuálnych modelov pamiatok na východnom Slovensku a západnej Ukrajine, spôsob snímania budov a interiéru, použité nástroje a 3D prezentácia vo virtuálnej a obohatenej realite.
RNDr. Ján Lacko, PhD., FI PEVS

prednáška Dizajn produktov, ktoré sa nedajú použiť
Murphyho zákon o používateľoch: až všetko zlyhá, začneme čítať návod. Dôsledky tohoto zákona v dnešnom pretechnizovanom svete, panoptikum prípadov a laboratórium pre skúmanie použiteľnosti produktov.
Ing. Juraj Štefanovič, PhD., FI PEVS

prednáška Big Data & Data Mining – ako dolovať, ako zabezpečiť
Úvod o tom, že okolo nás sú dáta, veľké množstvo dát, hľadáme ich štruktúru, riešime bezpečnosť a chceme z nich získavať užitočné informácie.
Ing. Ján Doboš, FI PEVS

sprievodné akcie:
Prehliadka s ukážkami v laboratóriách virtuálnej reality, testovania použiteľnosti, v laboratóriu sieťových technológií a technologické prezentácie hostí.
(pre širokú verejnosť,
Fakulta informatiky Paneurópskej vysokej školy, Tematínska 10)
10. 10.
o 14. hod.
malá konferencia Ako funguje SANET?
Odborníci na SANET a svedkovia prvých komunikácií na Slovensku prednesú referáty o súčasnom stave siete SANET, o organizačných a technických princípoch jej fungovania. Vystúpi aj prvý mailový správca na Slovensku.

25 rokov združenia SANET
prof. Ing. Pavol Horváth, PhD., SANET

Ako začal internet na Slovensku
Ing. Gejza Büchler

200 Gb/s v súčasnej sieti SANET
Ing. Marián Ďurkovič, SANET

ukážky: monitorovanie siete
(pre učiteľov informatiky na všetkých stupňoch, učiteľov a výskumných pracovníkov z univerzít a SAV, študentov, odbornú verejnosť,
aula D. Ilkoviča, Slovenská technická univerzita, Mýtna 36)
12. 10.
o 17. hod.
prednáška Budúcnosť informatiky
Predpovedať budúcnosť v informatike je ťažké. Jej história je plná predpovedí (z dnešného pohľadu vtipných), ktoré nevyšli. Ako sa teda na budúcnosť pripraviť, keď je taká neurčitá? O aké technológie, zručnosti či princípy sa ako IT profesionáli budeme opierať o desať či dvadsať rokov? Prednáška je vhodná aj pre širšiu verejnosť, no ocenia ju predovšetkým začínajúci IT profesionáli a študenti (ktorým pomôže zorientovať sa, čo je v informatike skutočne dôležité), ako aj dlhoroční informatici (ktorí budú môcť reflektovať vlastné skúsenosti a prispieť do diskusie, ktorú prednáška určite vyprovokuje).
Ing. Jakub Šimko, PhD., FIIT STU
(pre študentov a širokú verejnosť,
aula Fakulty informatiky a informačných technológií STU, Ilkovičova 2)
14. 10.
o 13. hod.
prednáška Inteligentné fabriky - IoT a Big Data
prof. Ing. Štefan Kozák, PhD., FEI STU (pre študentov a širokú verejnosť,
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Ilkovičova 3, miestnosť CD 150)
15. 10. - 16. 10.
od 10. do 21. hod.
Odneste si tvar vašej tváre!
Prezentácia 3D skeneru + snímanie tvárí záujemcov z radov návštevníkov, ktorí si na svojom USB kľúči môžu odniesť 3D model svojej tváre a ďalšie produkty z tohto modelu (video, gif). Snímanie tvaru tváre je založené na premietaní prúžkov rôznej veľkosti na tvár, od ktorej sa ich obraz odráža do kamery. Následne sa z deformácie týchto prúžkov na obraze z kamery počíta najpravdepodobnejší tvar.
Kolektív výskumníkov z Katedry aplikovanej informatiky FMFI a pracovníkov firmy Photoneo.

Elektromobilita dnes a zajtra
Výskum a vývoj v oblasti elektromobility. Ukážky vyvinutých elektromobilovych systémov. Elektromobilita v podmienkach SR - budúcnosť. Jazda na elektromobile E-up.
Ing. Martin Bugár, PhD., prof. Ing. Štefan Kozák, PhD., prof. Ing. Viktor Ferencey, PhD.
Ústav automobilovej mechatroniky FEI STU
(pre širokú verejnosť,
obidve podujatia v obchodnom centre Bory Mall)
18. 10.
od 13. do 18. hod.
seminár Čav sav!
Vedeckí pracovníci Ústavu informatiky AV ČR a Ústavu informatiky SAV predstavia aktuálne riešené témy a projekty na obidvoch pracoviskách. Diskusia o aktuálnej situácii vo výskume v oblasti informatiky na Slovensku a v Českej republike. Program:
13.00Otvorenie
13.10 - 14.30 Ing. Jana Lovíšková, PhD. (SAV): Riešenie 3-SAT problému použitím genetických algoritmov
Ing. Zoltán Balogh, PhD. (SAV): REDIRNET a skúsenosti s riešením projektov EC
Ing. Ivana Budinská, PhD. (SAV): Modelovanie znalostí a ontológie
14.50 - 16.35 prof. RNDr. Jiří Wiedermann, DrSc. (AV ČR): Nový pohled na výpočty a umělá inteligence
RNDr. Věra Kůrková, DrSc. (AV ČR): Složitostní limity mělkých perceptronových sítí
doc. Dr. Ing.Miroslav Rozložník (AV ČR): Gram-Schmidtov ortogonalizačný proces vzhľadom k skalárnym súčinom a bilineárnym formám
16.55 - 18.00 RNDr.Vladimír Britaňák, DrSc. (SAV): Efektívny algoritmus pre konverziu spektrálnych koeficientov v Dolby Digital (Plus) AC-3 audio kódovacích štandardoch
Ing.Marcel Kvassay (SAV): Kauzálna analýza

(pre odbornú verejnosť – študenti a pedagógovia vysokých, prípadne stredných škôl so zameraním na informatiku a informačné technológie, ako aj výskumní a vývojoví pracovníci v daných oblastiach, Výpočtové stredisko SAV na Patrónke, Dúbravská cesta 9)
sledovanie z PC na adrese: http://archive.tp.cvtisr.sk/live?3363545
19. 10.
o 10. hod.
panelová diskusia Informačné technológie – dobrý sluha, ale zlý pán
(Etické problémy v súvislosti s rozvojom informatiky) Technológie menia našu súčasnosť a našu budúcnosť. Súčasne platné etické a morálne normy, princípy a pravidlá nepostihujú situácie, pred ktoré nás stavajú nové technológie. Inteligentné softvéry vplývajú na uzatváranie poistení, na prijímanie do zamestnania. Množstvo informačných systémov zbiera o nás údaje najrôznejšieho typu často bez toho, aby sme si to explicitne uvedomovali. Čo všetko dovolíme, aby za nás riadili počítače? Je dobré, aby sa naďalej zvyšovala inteligencia zariadení?
Americký žurnalista Sydney J. Harris (1917 - 1986) sa už dávno vyjadril, že reálne nebezpečenstvo nie je v tom, že počítače začnú myslieť ako ľudia, ale že ľudia začnú myslieť ako stroje.
vedeckí pracovníci ústavov informatiky AV ČR a SAV
(pre odbornú verejnosť – študenti a pedagógovia vysokých, prípadne stredných škôl so zameraním na informatiku a informačné technológie, ako aj výskumní a vývojoví pracovníci v daných oblastiach,
Výpočtové stredisko SAV na Patrónke, Dúbravská cesta 9)

sledovanie z PC na adrese: http://archive.tp.cvtisr.sk/live?3276649
o 12.20 hod. prednáška Generování matoucích vzorů pro klasifikační úlohy
Mgr. Roman Neruda, CSc., Ústav informatiky AV ČR
(pre odbornú verejnosť – študenti a pedagógovia vysokých, prípadne stredných škôl so zameraním na informatiku a informačné technológie, ako aj výskumní a vývojoví pracovníci v daných oblastiach,
Výpočtové stredisko SAV na Patrónke, Dúbravská cesta 9, s videokonferenčným prenosom do Košíc a z Košíc)
o 17. hod. prednášky História informatiky
prof. RNDr. Ľudovít Molnár, DrSc. a prof. Ing. Pavol Horváth, PhD., FIIT STU
(pre študentov a širokú verejnosť,
aula Fakulty informatiky a informačných technológií STU, Ilkovičova 2)
24. 10.
o 14. hod.
prednášky Superpočítač na Slovensku:
ZRUŠENÉ pre chorobu.
Nový termín, pravdepodobne koncom novembra,
vám včas oznámi Výpočtové stredisko SAV.
organizátori partneri
     
mediálni partneri