15. 11 Dejiny informatiky na Slovensku – 60 rokov od inštalácie prvého počítača v SAV / konferencia
zasadačka Ústavu informatiky SAV, Dúbravská cesta 9, Patrónka
Pozvánka
Registračný formulár
10.00 Zahájenie konferencie
10.10
Sekcia 1 (3 príspevky + diskusia)
Ivan Kočiš: Výskum počítačov na Slovensku
Spomienky na stav, motivácie, podmienky, problémy, atmosféru a výsledky výskumu počítačov v ÚTK SAV a spolupracujúcich organizáciách.
Karol Richter: Spomienky na priebeh a realizáciu RPP-16 a PPS SIMD
Reminiscencie na prekonávanie prekážok pri transformácii teoretických modelov na reálne prototypy prvého slovenského digitálneho počítača RPP-16 a paralelného počítača PPS SIMD vlastnej konštrukcie.
Jozef Mikloško: Medzinárodné styky a Bázové laboratórium pre umelú inteligenciu pri ÚTK SAV
Spomienky na aktivity a ľudí v rámci medzinárodných projektov, konferencií a školení v ÚTK SAV a medzinárodnom Bázovom laboratóriu, kde pôsobili vedci nielen z krajín RVHP, ale aj zo Západu, napr. USA.
11.40
Prestávka
12.00
Sekcia 2 (2 príspevky + diskusia)
Milan Gábik: Nová technika prináša nové príležitosti
Východiská (počítač RPP-16 vo Výskumne vývojovom laboratóriu Tesly Orava v Žiline), počítače SMEP vo Výskumnom ústave výpočtovej techniky v Žiline, SM 3P alebo SM 3- 20?, SM 4 alebo SM 4-20?, čo bolo za SM 4-20.
Jozef Jágerčík: Mikropočítačový systém pre zber a prenos údajov SPU 800
Príspevok opíše postup vývoja zabezpečovacieho zariadenia ZPD 1200R v Závodoch výpočtovej techniky v Banskej Bystrici, vývoj prevodníka periférií tohto zariadenia, terminálového procesora TP8, pripojenie klávesnice, displeja, diernoštítkových a ďalších periférií pre prípravu údajov, výsledkom ktorého bol systém SPU 800. Na záver sa uvedie niekoľko príkladov jeho aplikácií zákazníkmi.
13.00
Prestávka na obed
14.00 Sekcia 3 (3 príspevky + diskusia)
Vladimír Áč: Nostalgické reminiscencie
Spomienky na život v závode TESLA Piešťany (kde sa vyvíjali a vyrábali dôležité súčiastky a podsystémy vrátane mikroprocesorov pre spotrebnú a priemyslovú elektroniku ako aj výpočtovú techniku)  šesťdesiate až deväťdesiate roky.
Peter Kákoš, Ľubomír Kyselica: Návrh, realizácia a testovanie integrovaných obvodov typu hradlové pole
Počiatky návrhu integrovaných obvodov (IO) v ÚTK SAV, koncept a spolupráca oddelení (návrhu IO, testovania IO, elektrónovej litografie) a organizácií (Tesla Piešťany, Tesla Rožnov pod Radhoštěm, EZ Bratislava) pri realizácii a testovaní hradlových polí, projekt MIDAS (jednobitový, programovateľný logický riadiaci systém), zákaznícky VLSI pre tester v ZVT Banská Bystrica, komentár k súčasnému stavu aplikácií. programovateľných IO.
Stanislav Hrda: Slovenské počítačové hry v 80-tych a 90-tych rokoch a dnes
Spomienky na slovenskú komunitu a aktivity okolo domácich počítačov a herných aplikácií v kontexte súčasného diania.
15.30
Prestávka
15.50 Otvorenie expozícií v Múzeu počítačov SAV:
Pamätná izba akademika Plandera a
Mikroelektronika a integrované obvody
Česko-slovenská informatika / seminár ČAV SAV
Seminár pre stredoškolských študentov a ich učiteľov je organizovaný v spolupráci s Ústavom informatiky Akadémie vied ČR v rámci projektu www.100vedcu.cz

12. 10.
13.00 – 14.00


14.00 - 15.00


15.00 - 16.00
Exkurzie
Národné centrum robotiky, Ilkovičova 3
prof. Ing. František Duchoň, PhD.

Ústav automobilovej mechatroniky FEI STU, Ilkovičova 3
Ing. Richard Balogh, PhD.

Ústav elektroniky a fotoniky FEI STU, Ilkovičova 3
Ing. Ján Šubjak
13. 10.

9.00 – 9.10
Aula SAV, Dúbravská cesta 9

Slávnostné privítanie
Mgr. Martin Venhart, PhD., Fyzikálny ústav SAV a Mgr. Roman Neruda, CSc., Ústav informatiky AV ČR
9.10 – 9.30
Využitie vysokovýkonného počítania pre jadrovú fyziku a v CERNe / prednáška
Mgr. Martin Venhart, PhD., Fyzikálny ústav SAV
9.30 – 10.10
Rozhranie mozog – počítač v praxi / prednáška
Ing. Mgr. Roman Rosipal, DrSc., Ústav merania SAV
10.30 – 11.30
Automatické strojové učení / prednáška
Mgr. Roman Neruda, CSc., Ústav informatiky AV ČR
11.30 – 12.10
Použitie automatickej analýzy reči pre diagnostiku neurodegeneratívnych ochorení / prednáška
Mgr. Róbert Sabo, PhD., Ústav informatiky SAV
14.00 – 16.30
Ústav informatiky SAV, Dúbravská cesta 9
Porozprávajte sa so sociálnym robotom / ukážka
Drony vo výskume a praxi / exkurzia
Laboratórium vysokovýkonného počítania / exkurzia
Nanolitografia vo výskume a priemysle / exkurzia

Múzeum počítačov pri Výpočtovom stredisku CSČ SAV, Dúbravská cesta 9
Od počítadla k superpočítačom / komentovaná exkurzia
14. 10.

9.00 – 11.00
Veľká aula, Paneurópska vysoká škola, Tematínska 10

Forenzní vědy při vyšetřování zločinů / prednáška
prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc. (kriminalista, súdny znalec), VŠCHT v Prahe a VŠFaS, a.s.
11.00 – 11.45
Aktuálne výzvy vo virtuálnej a rozšírenej realite / prednáška
RNDr. Ján Lacko, PhD., Fakulta informatiky PEVŠ
12.30 – 13.15
Laboratórium virtuálnej a rozšírenej reality / exkurzia
RNDr. Ján Lacko, PhD., Fakulta informatiky PEVŠ
13.15 – 14.00
Dizajn občas použiteľný, občas nie / prednáška
Ing. Juraj Štefanovič, PhD., Fakulta informatiky PEVŠ