PODUJATIE NA PODPORU ROZVOJA IT VO VÝSKUME,
VZDELÁVANÍ A PODNIKANÍ NA SLOVENSKU

Cieľom podujatia Extrapolácie je prezentovať dejiny, súčasný stav a vízie rozvoja informatiky prevažne v kontexte Slovenska, resp. bývalého Československa. Chceme príkladom na úspechy informatikov v neľahkom období socialistického Československa, ale aj príkladom súčasných úspešných informatikov motivovať dnešných mladých ľudí, aby sa nebáli vstúpiť do konkurencie v celosvetovom meradle a realizovať svoje nápady. Informatika je dnes bližšia ľuďom ako kedykoľvek predtým. Široká verejnosť sa s informačnými a komunikačnými technológiami (IKT) stretáva denne. Zároveň však pokročilé a emergentné IKT môžu vytvárať nové bariéry pri ich zavádzaní do praxe. Narážame tu na problémy legislatívne, ale aj morálne a etické.
V rámci Extrapolácií chceme dať priestor na diskusie o minulých a súčasných úspechoch a problémoch informatiky nielen na Slovensku.

Po dvoch rokoch, kedy nám pandemická situácia nedovolila organizovať podujatie tradičnou formou, nadväzujeme v roku 2022 na naše predchádzajúce aktivity. Pozývame vás na osobné stretnutia v rámci programu Extrapolácie 2022. Vstup na podujatia je bezplatný.

V prípade záujmu o bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať na 2022[at]extrapolacie.sk.

Hlavný garant Extrapolácií 2022: Ústav informatiky SAV

Spoluorganizátori Extrapolácií 2022: Ústav informatiky SAV
Múzeum počítačov pri Výpočtovom stredisku CSČ SAV
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Národné centrum robotiky
Fakulta informatiky PEVS
Ústav informatiky AV ČR

Sponzori Extrapolácií 2022: Otvorená akadémia https://otvorenaakademia.sav.sk/
100vědcu.cz http://100vedcu.cz/